Home Contact
 
Ahbarijiet
   
Ahbarijiet u Features
Il-Qanpiena tal-1762
Is-Seminarista Carmelo Camilleri
It-Tabernaklu
Zewg Centinarji
Legjun ta' Marija 50 Sena Fostna
San Gwann tas-Sagristija
l-Istatwa Polikroma tal-Battista
Il-Progett tal-Knisja
Il-Vara ta' Santa Marija
150 Sena tal-Vara Titulari
Apprezzament Artistiku tal-Vara
Il-Qniepen tal-Parrocca
Il-Kungress u l-Artal Maggur
Kumm. Parrok. Tfal
L-Assunta fit-Toroq Taghna
   

Novembru 2011

Matul dawn l-aħħar jiem sar xogħol urġenti ta' manutenzjoni fuq il-bieba tat-Tabernaklu tal-Altar Maġġur. Infatti sakemm sar dan ix-xogħol, is-Sagrament Imqaddes kien qiegħed jinżamm fit-tabernaklu tal-artal tal-kor, taħt it-titular.

Ix-xoghol kien jikkonsisti:

  • Tibdil tas-serratura.
  • Tiswija taċ-ċappetti.
  • Induratura bid-deheb u l-fidda mill-ġdid tal-bieba tat-tabernaklu.
  • Ix-xogħol kien fdat f'idejn Tarcisio Cassar taż-Żejtun u ġie jiswa €2,500.
  • Min jixtieq jagħti donazzjoni jista jkellem lil Kappillan.

Hawn taħt qed inġibu ritratti li ttiedu waqt ix-xogħol, kif ukoll fl-aħħar it-tabernaklu lest biex mill-ġdid jerġa' jilqa' fih lil Ġesu' Sagramentat.

Xoghol fuq il-bieba tat-Tabernaklu

© Parroċċa ta' Ħad-Dingli u l-fotografu.