Home Contact
 
Parrocca Had Dingli
   
   
Dingli Parish Church
Page NameLast Modified
Home 05/02/2018 08:58:00
   Contact Us 15/10/2011 13:19:00
   Dingli and its Parish 30/11/2010 13:26:00
     Parish Priests 07/05/2018 09:27:00
   Aħbarijiet u Features 01/04/2019 12:08:00
     Is-Seminarista Carmelo Camilleri 08/08/2012 11:10:00
     It-Tabernaklu 08/08/2012 11:11:00
     Żewġ Ċentinarji 09/08/2012 11:30:00
     50 Sena Fostna 09/08/2012 11:34:00
     San Gwann Battista 02/08/2013 18:03:00
     Il-Progett tal-Knisja Parrokkjali 08/08/2012 11:13:00
     150 Sena Fostna 08/08/2012 11:03:00
     L-Istatwa ta' Santa Marija 08/08/2012 11:09:00
     Apprezzament artistiku tal-istatwa titulari 09/08/2012 10:25:00
     Il-Qniepen tal-Parroċċa ta' Ħad-Dingli 09/08/2012 10:22:00
     L-ASSUNTA FIT-TOROQ TAGĦNA 08/08/2013 21:26:00
     60 SENA FIL-M.U.S.E.U.M. 06/08/2013 08:32:00
     TFAL DINGLIN, MA’ ĠESU’ FERĦANIN 08/08/2013 16:56:00
     IS-SENA TAL-FIDI 06/08/2013 08:30:00
     L-ARTAL MAĠĠUR TA’ ĦAD-DINGLI 06/08/2013 08:29:00
     L-ISTATWA POLIKROMA TAL-BATTISTA 06/08/2013 08:27:00
     BIEX NIFHMU DAK LI NIĊĊELEBRAW 06/08/2013 08:30:00
     Il-Qanpiena tal-1762 03/09/2018 13:19:00
   Djarju 08/08/2012 12:17:00
     Jannar 2019 05/03/2019 14:04:00
     Frar 2019 05/03/2019 14:04:00
     Marzu 2019 05/03/2019 14:26:00
     April 2019 01/04/2019 12:14:00
     Mejju 2019 05/03/2019 13:35:00
     Gunju 2019 05/03/2019 13:36:00
     Lulju 2019 05/03/2019 13:36:00
     Awwissu 2019 05/03/2019 13:36:00
     Settembru 2019 05/03/2019 13:36:00
     Ottubru 2019 05/03/2019 13:36:00
     Novembru 2019 05/03/2019 13:36:00
     Dicembru 2019 05/03/2019 13:36:00
     Żmien ir-Randan Imqaddes 02/04/2019 14:15:00
     2011-2012 08/08/2012 12:52:00
       Djarju 2011 - 2012 09/08/2012 15:23:00
       Proġetti 2011-2012 09/08/2012 22:24:00
       150 sena tal-istatwa titulari 09/08/2012 16:06:00
     2012-2013 02/08/2013 09:51:00
       Djarju 2012 - 2013 02/08/2013 15:55:00
       PROĠETTI TAL-ARMAR 2012-2013 02/08/2013 15:28:00
   Talb 27/08/2011 18:53:00
     Sena A 03/11/2010 12:49:00
     Sena B 03/11/2010 12:49:00
     Sena C 03/11/2010 12:49:00
     Kompieta 03/11/2010 12:52:00
     Laudi 03/11/2010 12:52:00
     Vespri 03/11/2010 12:52:00
     Ir-Ruzarju Mqaddes 03/10/2014 14:33:00
       Il-Misteri tal-Ferħ 03/11/2010 12:53:00
       Il-Misteri tat-Tbatija 03/11/2010 12:53:00
       Il-Misteri tad-Dawl 03/11/2010 12:53:00
       Il-Misteri tal-Glorja 03/11/2010 12:53:00
     Kurunella ta' Santa Marija 03/11/2010 12:51:00
     Talb Online 06/03/2019 09:55:00
     Talba tal-Familja 24/01/2011 00:42:00
     Mill-Kitbiet tal-Kardinal Hume 15/04/2011 15:33:00
     Qalb ta' Gesu 02/09/2013 08:43:00
     Numri t'Emergenza 11/12/2010 17:26:00
     In-Novena tal-Milied 16/12/2014 14:22:00
     L-Offerta ta' Kulljum 05/10/2011 17:40:00
     It-Triq tas-Salib 08/03/2011 18:46:00
     Talb ghall-Pajjizi Gharab u ghall-Vittmi tal-Gappun 17/03/2011 16:22:00
     Laqgħa ta' Talb mill-Moviment MIR 27/08/2011 18:46:00
   Direttorju 07/05/2018 09:04:00
   Photo Gallery and Downloads 10/11/2010 22:26:00
   Links 06/03/2019 10:22:00
   Disclaimer 08/11/2010 12:40:00
   Copyright 08/11/2010 12:35:00
   Privacy Policy 08/11/2010 12:59:00
   Żmien l-Avvent 16/12/2014 14:11:00
   Il-Familja 04/07/2012 12:04:00
     X'Inhi l-Imhabba? 08/02/2011 18:07:00
     Divorzju u Gid Komuni 26/02/2011 20:31:00
     It-Talba ta' Koppja 08/03/2011 21:31:00
   Festa Santa Marija 08/08/2012 09:08:00
     Messaġġ mill-Kappillan għall-Festa 2012 08/08/2012 09:13:00
     Messaġġ mill-Kappillan għall-Festa 2013 02/08/2013 18:16:00
   infopage 07/08/2015 11:09:00