Home Contact
 
Djarju tal-Parrocca
   
Jannar
Frar
Marzu
April
Mejju
Gunju
Lulju
Awwissu
Settembru
Ottubru
Novembru
Dicembru
   
Xahar ta' Qabel SettembruOttubru  NovembruXahar ta' Wara

Il-Knisja tfakkarna biex matul Ottubru nitolbu r-Rużarju fil-familji b’ħeġġa u devozzjoni aktar ħerqana. Tul dan ix-xahar, ir-Rużarju fil-Knisja jingħad tliet darbiet kuljum: qabel u wara l-quddiesa tas-7.30 am u wara l-quddiesa ta’ filgħaxija quddiem Ġesu’ Ewkaristija.  Tajjeb li matul Ottubru ma nittraskurawx din it-talba u ngħidu r-Rużarju flimkien bħala familja għall-bżonnijiet tal-istess familji tagħna.

 1


 2
3
 4


 

 5 6Festa tal-Madonna tar-Rużarju.  Fl-4.00 jingħad l-għasar, fl-4.30 quddiesa bis-sehem tal-kor u wara purċissjoni. Fi tmiem tingħata l-Barka Sagramentali.  Tkun ħaġa sabiħa li nieħdu sehem ilkoll bħala komunita’, familja waħda.

Tibda' l-Ġimgħa Familja organizzata mill-GRUPP FAMILJI NSARA SAGRA FAMILJA. Kuljum bejn it-Tnejn u l-Ġimgħa ser isiru laqgħat għall-koppji miżżewġa u għarajjes  fis-7.30 p.m. fiċ-Ċentru Parrokkjali.  Waqt il-laqgħat ser ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal fiċ-ċentru stess.  Programm dettaljat tal-Ġimgħa Familja tqassam fid-djar kollha. Inħeġġiġkom tattendu.

 7

 Tkompli l-Ġimgħa Familja - isir talb speċjali għall-familja fil-quddies kollu.

 8

Tkompli l-Ġimgħa Familja - l-ewwel taħdita fiċ-Ċentru Parrokkjali Familja Mqaddsa.

 9

Tkompli l-Ġimgħa Familja - it-tieni taħdita fiċ-Ċentru Parrokkjali Familja Mqaddsa.

 10

Tkompli l-Ġimgħa Familja - it-tielet taħdita fiċ-Ċentru Parrokkjali Familja Mqaddsa.

 11

Tkompli l-Ġimgħa Familja - ir-raba' taħdita fiċ-Ċentru Parrokkjali Familja Mqaddsa.


 12Tkompli l-Ġimgħa Familja - il-ħames taħdita fiċ-Ċentru Parrokkjali Familja Mqaddsa.
 13Tkompli l-Ġimgħa Familja - Quddiesa tal-Komunita' fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali.
 14Tkompli l-Ġimgħa Familja - Seminar għall-għarajjes fiċ-Ċentru Parrokkjali Familja Mqaddsa.
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22

 

 23

 


 24
 25
 26
 27

 

 28
 29

 

 30
 31

Xahar ta' Qabel SettembruOttubru  NovembruXahar ta' Wara