Home Contact
 
Djarju tal-Parrocca
   
Jannar
Frar
Marzu
April
Mejju
Gunju
Lulju
Awwissu
Settembru
Ottubru
Novembru
Dicembru
   
Xahar ta' Qabel AprilMejju  GunjuXahar ta' Wara
Mejju hu x-xahar dedikat lill-Madonna u l-knisja tħeġġiġna nitolbu t-talba tar-Rużarju fil-familji tagħna.  Fil-knisja r-Rużarju jingħad fis-7.05 a.m. u fis-6.30 p.m.  Nhar l-Erbgħa jingħad l-ewwel Rużarju fil-beraħ fit-7.45 p.m. ħdejn l-istatwa tal-Madonna fi Triq Claudette Agius.  Kulħadd mistieden, speċjalment ir-residenti fl-inħawi tal-grawnd tal-futbol.

 1

Festa Pubblika - San Ġużepp Ħaddiem

Stedina lill-poplu ta' Ħad-Dingli biex fl-10.00 a.m. nieħdu sehem flimkien fil-quddiesa tal-bidu tal-ħidma pastorali ta' Dun Mark Mallia Pawley bħala l-Arċipriet tal-parroċċa.

 2
 3
 4
 5Ikla buffet għal kulħadd f’nofsinhar f’lukanda ewlenija fil-Qawra.
 6
 7
 8Festa tal-Madonna ta’ Pompei.  F'nofsinhar ikollna quddiesa oħra li fiha tingħad is-Supplika tal-Madonna.

Ilum il-laqgħa tal-Grupp Magnificat se tkun dwar l-iStress Management, parti minn programm li l-Aġenzija Sedqa qed tagħmel fil-parroċċa tagħna.  Il-laqgħa ssir fiċ-Ċentru Parrokkjali u tibda fid-9.30 a.m.

 9Illum il-Knisja tiċċelebra l-festa ta’ San Ġorġ Preca.  Il-quddiesa tas-7.00 p.m. fil-knisja se tkun animata mill-membri tal-M.U.S.U.E.M. 

 10
 11Filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda tat-tieni Ġimgħa tax-xahar.
 12
 13Jum l-Omm.  Il-quddiesa tad-9.30 p.m. tkun organizzata mill-Grupp Magnificat għall-ommijiet kollha li huma mistiedna jġibu magħhom fjura biex jippreżentawha lill-Madonna.  Iċ-ċimiterju tal-parroċċa jkun miftuħ il-ġurnata kollha u l-quddiesa tal-5.00 p.m. issir fiċ-Ċimiterju minflok fil-Knisja.

 14Fis-7.30 p.m. fil-M.U.S.E.U.M. tas-subien se ssir laqgħa dwar San Ġorġ Preca. Kulħadd mistieden jieħu sehem.
 15
 16Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, il-Grupp Magnificat se jorganizza buffett breakfast.  Booking għand il-membri tal-kumitat.
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25

 26
 27
 28
 29
 30
 31

Xahar ta' Qabel AprilMejju  GunjuXahar ta' Wara