Home Contact
 
Djarju tal-Parrocca
   
Jannar
Frar
Marzu
April
Mejju
Gunju
Lulju
Awwissu
Settembru
Ottubru
Novembru
Dicembru
   
Xahar ta' Qabel FrarMarzu  AprilXahar ta' Wara

 

 1

 27.30pm. Laqgħa tal-Grupp Familji Nsara Sagra Familja fiċ-Ċentru Parrokkjali Familja Mqaddsa.
 3
 4
 5
6Ras ir-Randan. Illum nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes.  Fil-quddies kollu jsir it-tqegħid tal-irmied bħala sinjal ta’ indiema.  Illum għandna l-obbligu tas-sawm u l-astinenza.
Fis-6.00 p.m. jingħad l-għasar u fis-6.30 tiġi ċċelebrata quddiesa li fiha Fr Martin Micallef se jaqsam magħna  riflessjoni dwar l-importanza ta’ dan iż-żmien li se nibdew għalina l-insara.  Il-quddiesa tkun bis-sehem tal-abbatini, il-kor parrokkjali u l-fratelli.

 7Fid-9.00 a.m. jkollna coffee morning fiċ-Ċentru Parrokkjali.  Kitba għand il-membri tal-fund-raising tal-parroċċa.
Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna l-adorazzjoni b’talb għall-bżonnijiet tal-familji tagħna u l-vokazzjonijiet.

 8Filgħodu jsir it-tqarbin tal-morda li jitqarbnu fi djarhom kull tieni Ġimgħa tax-xahar.
 9
10Millum il-quddiesa tad-9.30 a.m. se tibda tkun organizzata b’mod speċjali għat-tfal tal-parroċċa.  Inħeġġeġ lit-tfal kollha jieħdu sehem flimkien.  Fl-ewwel Ħadd tar-Randan, fl-istess quddiesa tad-9.30 a.m., se jiġi amministrat is-sagrament tal-Griżma tal-Morda.

Fil-Ħdud tar-Randan qed nistiednu liż-żgħażagħ jidħlu għal impenn li jieħdu sehem flimkien fil-quddiesa tal-11.00 a.m.  Għalhekk l-ewwel stedina hi għallum.

 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19Solennità ta' San Ġużepp - Festa Pubblika
Filgħaxija l-Kor Parrokkjali Regina Cœli jagħti s-servizz tiegħu waqt quddiesa solenni tal-festa liturġika ta' San Ġużepp fil-Parroċċa tal-Imsida.

 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31

Festa Nazzjonali - Jum il-Ħelsien FrarMarzu  AprilXahar ta' Wara