Home Contact
 
Talb
Il-Bibbja
   
Ir-Rit tal-Quddiesa
Hdud Sena Liturgika A
Hdud Sena Liturgika B
Hdud Sena Liturgika C
Liturgija tas-Sieghat
Laudi
Vespri
Kompieta
Ir-Ruzarju Mqaddes
Il-Misteri tal-Ferh
Il-Misteri tat-Tbatija
Il-Misteri tad-Dawl
Il-Misteri tal-Glorja
Kurunella ta' Santa Marija
Il-Bibbja
Talb Online
Kardinal Hume
Qalb ta' Gesu'
Numri t'Emergenza
In-Novena tal-Milied
L-Offerta ta' Kulljum
It-Triq tas-Salib
Laqgha ta' Talb
   

Il-Bibbja hija l-Kelma t’Alla miktuba mill-bniedem. Aktar milli ktieb, il-Bibbja nistgħu insejħulha librerija ta’ kotba. Il-Bibbja hija sagra għax hi l-Kelma t’Alla u l-bnedmin li kitbuha kienu mgħejjuna mill-Ispirtu s-Santu biex jagħmlu dan. Il-kotba tal-Bibbja jissejħu kanoniċi għax approvati mill-Knisja bħala kotba ispirati. Dan ifisser li min kitibhom kellu l-għajnuna speċjali ta’ Alla. Il-Bibbja hi ffurmata minn żewġ testmenti; il-Qadim u l-Ġdid. Il-kelma ‘testment’ hawn tfisser ‘patt’ - il-patt ta’ mħabba li Alla għamel mal-bniedem. It-Testment il-Qadim jitkellem mill-patt ta’ mħabba li Alla għamel mal-poplu Lhudi u jikkonsisti f’47 ktieb. It-Testment il-Ġdid li fih 27 ktieb, jurina li l-patt Alla jagħmlu mal-bnedmin kollha f’ibnu Ġesù. It-Testment il-Qadim inkiteb bil-Lhudi, ħlief għal xi eċċezjonijiet żgħar, waqt li l-ġdid inkiteb bil-Grieg. sorż - Sem. Samuel Grech

Ikklikkja fuq l-isem tal-ktieb li trid f'din il-lista biex taqra' t-test sħiħ tiegħu.

IT-TESTMENT IL-QADIM

Il-Pentatewku

Il-Ġenesi
Il-Ktieb tal-Eżodu
Il-Ktieb tal-Levitiku
Il-Ktieb tan-Numri
Il-Ktieb tad-Dewterenomju

Il-Kotba Storiċi

Il-Ktieb ta' Ġożwe
Il-Ktieb tal-Imħallfin
Il-Ktieb ta' Rut
L-Ewwel Ktieb ta' Samwel
It-Tieni Ktieb ta' Samwel
L-Ewwel Ktieb tas-Slaten
It-Tieni Ktieb tas-Slaten
L-Ewwel Ktieb tal-Kronaki
It-Tieni Ktieb tal-Kronaki
Il-Ktieb ta' Eżdra
Il-Ktieb ta' Neħemija
Il-Ktieb ta' Tobit
Il-Ktieb ta' Ġuditta
Il-Ktieb ta' Ester
L-Ewwel Ktieb tal-Makkabin
It-Tieni Ktieb tal-Makkabin

Il-Kotba tal-Għerf

Il-Ktieb ta' Ġob
Il-Ktieb tas-Salmi
Il-Ktieb tal-Provebji
Il-Ktieb ta' Koħelet
Il-Ktieb tal-Għanja tal-Għanjiet
Il-Ktieb tal-Għerf
Il-Ktieb ta' Bin Sirak

Il-Kotba Profetiċi

Il-Ktieb ta' Isaija
Il-Ktieb ta' Ġeremija
Il-Ktieb tal-Lamentazzjonijiet
Il-Ktieb ta' Baruk
Il-Ktieb ta' Eżekjel
Il-Ktieb ta' Danjel
Il-Ktieb ta' Ħosegħa
Il-Ktieb ta' Ġoel
Il-Ktieb ta' Għamos
Il-Ktieb ta' Għabdija
Il-Ktieb ta' Ġona
Il-Ktieb ta' Mikea
Il-Ktieb ta' Nahum
Il-Ktieb ta' Ħabbakuk
Il-Ktieb ta' Sofonija
Il-Ktieb ta' Ħaġġaj
Il-Ktieb ta' Żakkarija
Il-Ktieb ta' Malakija

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

IT-TESTMENT IL-ĠDID

L-Erba' Evanġelji

San Mattew
San Mark
San Luqa
San Ġwann

L-Atti tal-Appostli

L-Ittri ta' San Pawl

Lir-Rumani
Lil Korintin I
Lil Korintin II
Lil Galatin
Lill-Efesin
Lill-Filippin
Lill-Kolossin
Lit-Tessalonkin I
Lit-Tessalonkin II
Lil Timotju I
Lil Timotju II
Lil Titu
Lil Filemon
Lill-Lhud

L-Ittri Kattoliċi

L-Ittra ta' San Ġakbu
L-Ewwel Ittra ta' San Pietru
It-Tieni Ittra ta' San Pietru
L-Ittra ta' San Ġuda
L-Ewwel Ittra ta' San Ġwann
It-Tieni Ittra ta' San Ġwann
It-Tielet Ittra ta' San Ġwann

L-Apokalissi