Home Contact
 
Djarju tal-Parrocca
   
Jannar
Frar
Marzu
April
Mejju
Gunju
Lulju
Awwissu
Settembru
Ottubru
Novembru
Dicembru
   
Xahar ta' Qabel JannarFrar  MarzuXahar ta' Wara
Fuq wara tal-Knisja hemm kaxxi biex fihom inpoġġu oġġetti tal-ikel biex jingħataw hampers lil familji fil-bżonn fi żmien l-Għid.

 1
 2L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.  Il-qrar minn konfessur barrani mit-8.30 a.m. u mis-6.00 p.m. ‘il quddiem.
 3 
 4
 5
 6

 7

 8
 9
 10Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl, ġrajja li timmarka l-magħmudija tal-Maltin fil-fidi nisranija. Obbligu li nieħdu sehem fil-quddiesa.

 11
 12 

 13
 14Ras ir-Randan - L-Erbgħa tal-Irmied
Illum nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes. Fil-quddies kollu jsir it-tqegħid tal-irmied bħala sens ta’ indiema.  Fis-6.00 p.m. ikollna l-Għasar u fis-6.30 quddiesa bis-sehem tal-Kor Parrokkjali.

 15
 16
 17
 18Illum il-quddiesa tad-9.30 a.m. se tkun immexxija u animata mill-Kummissjoni Tfal u l-kor Joy of the Gospel.  Nistiednu lit-tfal kollha biex jingħaqdu magħna.
2.30 p.m. Afternoon Tea fiċ-ċentru. L-attivita’ tinkludi wkoll tombla.

 19Mil-lum sal-Erbgħa jkollna l-ewwel kors ta’ eżerċizzi spiritwali li ser ikun miftuħ għal kulħadd.  Dawn ser isiru waqt il-quddiesa tas-6.30 p.m.  Imexxi Patri Alistair Aquilina.

 20Il-laqgħa tal-Grupp “Magnificat” se ssir mis-Social Worker Carmen Farrugia.  Il-laqgħa hi miftuħa għan-nisa kollha u ssir illum it-Tlieta fid-9.30 a.m. fiċ-ċentru.
 21
 22
23Il-Papa Franġsiku qed jagħmlilna stedina biex illum ikun ‘Jum ta’ talb u sawm għall-paċi’.  Għalhekk inħeġġiġkom biex illum nilqgħu l-istedina tal-Papa u kull min jista’ jingħaqad mal-Knisja permezz tat-talb u s-sawm.  Tkun ħaġa tajba wkoll li fir-Randan insibu aktar ħin għat-talb bħala familja jew weħidna.  Infakkarkom li mit-Tnejn sal-Ħadd, il-Kappella tal-Adorazzjoni f’Dar Dun Bosco, tkun miftuħa mis-7.00 a.m. sad-9.00 p.m.

 24Il-ġbir li jsir fil-quddies tal-lum u ta' għada jkun għall-festa ta’ Santa Marija.
 25
 26Mil-lum sal-Ġimgħa 2 ta’ Marzu, il-koppji miżżewġa huma mistiedna biex fis-7.00 p.m. jkunu l-knisja għall-eżerċizzi.  Imexxi Monsinjur Carmelo Refalo, Arċipriet tax-Xagħra. Ser ikollna min jieħu ħsieb it-tfal.

 27
 28 
 Xahar ta' Qabel JannarFrar  MarzuXahar ta' Wara