Home Contact
 
Direttorju
   
   
Presbiterju
 

Arċipriet Rev Dun Mark Mallia Pawley
Mons. Louis Camilleri
Dun Charlon Muscat

 
Uffiċċju Parrokkjali 
 

Ċentru Parrokkjali Familja Mqaddsa
40, Triq il-Knisja
Dingli  DGL 1010
Tel : 2145 4634
Fax : 2145 5738
E-mail

DAR PARROKKJALI Tel : 2145 5738

 
Kunsill Pastorali Parrokkjali 
 
Kull korrispondenza għandha tinbgħat fl-Uffiċċju Parrokkjali.
 
Kummissjonijiet Parrokkjali
 
Kummissjoni Djakonija
kuntatt : Arċipriet
Kummissjoni Kateketika
kuntatt : Arċipriet
Kummissjoni Liturġija
kuntatt : Arċipriet
Kummisjoni Żgħażagħ
kuntatt : Arċipriet
Kummissjoni Familja
kuntatt : James u Marica Chappell
 
Gruppi, Għaqdiet u Oħrajn
 
Grupp Magnificat
presidenta : Joyce Saliba
Grupp Familji Nsara Sagra Familja
koppja mexxejja : James u Marica Chappell 
Ċelloli ta' Talb
kuntatt : Georgina Ebejer u Nancy Schembri

Grupp tat-Talb Regina Pacis
kuntatt : Grace Cini
Piccolo Clero (Abbatini)
kuntatt : Arċipriet
Kor Parrokkjali Regina Coeli
direttur : Mro James Chappell ALCM LLCM OLJ
Grupp tal-Kitarri
kuntatt : Moira Sammut
Grupp tal-Kant Santa Marija
kuntatt : Marica Chappell OLJ
Kumitat Festa Esterna
president : Savio Borg
Leġjun ta' Marija
kuntatt : Arċipriet
M.U.S.E.U.M. Qasam Subien
Sqaq il-Mużew
Dingli
Tel : 2145 9873
superjur : Dr Daniel Micallef
M.U.S.E.U.M. Qasam Bniet
Triq Dun Karm Azzopardi
Dingli
superjura : Stefania Pace
Oratorju Sależjan Dar Dun Bosco
kuntatt : Dun Jeremy Vella SDB
Kulleġġ San Domenico Savio
Triq il-Buskett
Dingli
rettur : Dun Louis Grech SDB
 
Webmaster
 
James Chappell