Home Contact
 
Djarju tal-Parrocca
   
Jannar
Frar
Marzu
April
Mejju
Gunju
Lulju
Awwissu
Settembru
Ottubru
Novembru
Dicembru
   
Xahar ta' Qabel MarzuApril  MejjuXahar ta' Wara

 

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15Il-lejla, Dun Ewkarist Zammit se jieħu l-pussess bħala Kappillan tal-parroċċa ta’ San Sebastjan, f’Ħal Qormi.  Hu stieden lid-Dinglin kollha biex jingħaqdu miegħu għall-quddiesa li tibda fis-6.00 p.m. fil-knisja parrokkjali ta’ San Sebastjan.  Għalhekk, il-quddiesa tal-lejla fil-parroċċa tagħna se tkun fl-4.30 p.m.  Għal dawk li nkitbu biex jużaw it-trasport għal Ħal Qormi u lura, it-trasport jitlaq minn ħdejn il-knisja tagħna fil-4.45 p.m.
Illum ukoll, Dun Ewkarist se jingħata stola rrakkmata bl-idejn bħala rigal għaż-żmien li għamel Arċipriet ta’ Ħad-Dingli.  L-istola tistgħu tarawha ħdejn in-niċċa ta’ Santa Marija.  Din inħadmet l-Italja u swiet €1,400 li nġabru kollha minn donazzjonijiet li taw għal dan ir-rigal l-għaqdiet u individwi minn Ħad-Dingli.

 16
 17Il-laqgħa tal-lum tal-grupp tan-Nisa ‘Magnificat’ se jkollha bħala suġġett “Kif inżommu relazzjoni b’saħħitha u mingħajr abbuż”.  Il-kelliem ser ikun marriage counsellor fil-Moviment ta’ Kana.  Il-laqgħa ssir it-Tlieta fid-9.30 a.m. fiċ-Ċentru Parrokkjali.
 18
 19Mis-6.30 p.m. ‘il quddiem ikun hawn Patri Joseph Zahra għall-qrar u wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna nofs siegħa adorazzjoni fejn se nitolbu għall-bżonnijiet tal-familji tagħna.

 20Tqarbin tal-morda tat-tielet Ġimgħa tax-xahar.
 21
 22Fid-9.00 a.m., fil-Katidral tal-Imdina Monsinjur Arċisqof se jordna 4 djakni.  Fosthom hemm is-seminarista Aaryton Muscat, li għamel sajf jagħti servizz fil-parroċċa tagħna.  Hu qed jistieden lill-komunità ta’ Ħad-Dingli biex tingħaqad miegħu f’dan il-mument.

 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Xahar ta' Qabel MarzuApril  MejjuXahar ta' Wara