Home Contact
 
Djarju tal-Parrocca
   
Jannar
Frar
Marzu
April
Mejju
Gunju
Lulju
Awwissu
Settembru
Ottubru
Novembru
Dicembru
   
Xahar ta' Qabel MarzuApril  MejjuXahar ta' Wara

 

 1Min-nhar it-Tnejn sal-Ġimgħa jkollna l-eżerċizzi spiritwali għal kulħadd li jsiru filgħodu.  Fid-9.00 tiġi ċċelebrata l-quddiesa u fid-9.30 issir il-prietka minn Dun Antoine Borg, direttur ta’ Radju Marija.

 27.00 p.m. jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

 3

 

 49.00 a.m. coffee morning fiċ-Ċentru Parrokkjali.  Din l-attivita’ tinkludi wkoll tombla.
Mis-6.00 p.m. ‘il quddiem ser ikollna qrar minn konfessur barrani.

 5L-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Mit-8.30 a.m. ‘il quddiem ser ikollna qrar minn konfessur barrani.
9.45 a.m. tiġi ċċelebrata quddiesa fid-Day Centre tal-Anzjani.

 66.30pm. Quddiesa għall-Familja animata mill-Grupp Familji Nsara Sagra Familja.
7.30pm. Laqgħa tal-Grupp Familji Nsara Sagra Familja fiċ-Ċentru Parrokkjali Familja Mqaddsa.

 7L-ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk ikollna l-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa.
 8
 9
 10
 11Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jsir mument ta’ talb fil-knisja bit-tema “Il-Mara tat-Tbatija”.  Ikollna servizz ta’ qrar.
12Tifkira ta' Marija Addolorata - Quddiesa fil-5.30pm. Purċissjoni, u wara fis-7.30pm quddiesa.
 13
 14Ħadd il-Palm
 15

 16Pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla.  Nitilqu minn Ħad-Dingli fil-4.45 p.m.  biex fis-6.00 p.m. nieħdu sehem fil-quddiesa fil-Bażilika tal-Isla u wara jkollna mument ta’ talb.  Kitba għat-trasport fis-sagristija.  

 17Parteċipazzjoni fil-Via Sagra nazzjonali li tiġi organizzata mid-Djoċesi.

 18Ħamis ix-Xirka. Ċelebrazzjoni tal-Quddiesa Solenni fis-6.30pm. Viżti Organizzati.
 19Il-Ġimgħa l-Kbira. Obbligu tas-Sawm u Astinenza. Adorazzjoni tas-Salib fit-3.00pm.

 20Sibt il-Għid. Quddiesa solenni tal-Vġili tal-Għid il-Kbir.
 21L-Għid il-Kbir
 22

 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Xahar ta' Qabel MarzuApril  MejjuXahar ta' Wara