Home Contact
 
Ahbarijiet
   
Ahbarijiet u Features
Is-Seminarista Carmelo Camilleri
It-Tabernaklu
Zewg Centinarji
Legjun ta' Marija 50 Sena Fostna
San Gwann tas-Sagristija
l-Istatwa Polikroma tal-Battista
Il-Progett tal-Knisja
Il-Vara ta' Santa Marija
150 Sena tal-Vara Titulari
Apprezzament Artistiku tal-Vara
Il-Qniepen tal-Parrocca
Il-Kungress u l-Artal Maggur
Kumm. Parrok. Tfal
L-Assunta fit-Toroq Taghna
   

Avviżi - 10.09.2017

1. Matul il-ġimgħa d-dieħla, mit-Tnejn sal-Ġimgħa, kulħadd hu mistieden jattendi għal ġimgħa ta’ tagħlim bit-tema “Tħobbni int aktar minn . . . “ Il-laqgħat jibdew fis-7.30 p.m. fil-M.U.S.E.U.M. tas-subien b’riflessjonijiet li jgħinuna nżommu l-prioritajiet tal-ħajja f’posthom. Ser ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Kulħadd hu mħeġġeġ li jieħu sehem.

2. Nhar it-Tlieta fil-5.00 p.m. issir laqgħa tal-Kummissjoni Tfal fiċ-Ċentru Parrokkjali.

3. Minħabba l-Ġimgħa ta’ Tagħlim, il-Ħamis l-adorazzjoni ma ssirx.

4. Nhar il-Ġimgħa filgħodu jsir it-Tqarbin tal-Morda tat-tielet ġimgħa tax-xahar.

5. Is-Sibt li ġej filgħaxija l-Kunsill Lokali se jorganizza Bar-B-Q ħdejn il-knisja b’risq il-Community Chest Fund. Biljetti mill-kunsill jew mis-sagristija.

6. Il-Ħadd li ġej il-Kunsill Lokali jfakkar Jum Ħad-Dingli. Minħabba din iċ-ċirkustanza, il-quddiesa tad-9.30 a.m. ser issir fid-9.00 a.m. Filgħaxija ssir serata mużiko-letterarja f’Misraħ Ġuże’ Abela. Min se jattendi għas-serata jrid jiġbor invit mill-Kunsill Lokali.

7. Il-ġbir li jsir fil-quddies tal-Ħadd li ġej ikun għall-Art Imqaddsa. Bil-kontribuzzjoni tagħna nkunu qed ngħinu lill-Patrijiet Franġiskani jieħdu ħsieb il-postijiet u santwarji qaddisa marbuta mal-ħajja ta’ Ġesu’ waqt li jgħinu wkoll lil familji fil-bżonn.

8. Fil-paġni tan-nofs tal-FLIMKIEN ta’ Settembru ssibu l-ħinijiet tad-duttrina għat-tfal subien u bniet fix-xhur li ġejjin. Il-ġenituri tat-tfal li se jibdew il-Year 2 huma mistiedna biex din il-ġimgħa jirreġistraw lil uliedhom fil-M.U.S.E.U.M. rispettiv tagħhom, bejn is-6.30 u s-7.30 p.m. Il-ġenituri huma mitluba jieħdu magħhom iċ-ċertifikat tal-magħmudija tat-tfal, li jinġabar mill-parroċċa fejn it-tfal tgħammdu.

9. Il-parroċċa trodd ħajr lil Fr Jeremy Vella, Salesjan, li għal din l-aħħar sena kien id-direttur ta’ Dar Dun Bosco u li issa ser ikun il-headmaster ta’ Savio College. Fl-istess ħin, nilqgħu fostna lil Fr Gerald Mangion bħala d-direttur il-ġdid ta’ Dar Dun Bosco.

10. Nhar it-Tnejn 18 ta’ Settembru se ssir attivita’ għat-tfal kollha bħala għeluq tas-sajf. L-attivita’ ser issir fil-bitħa tal-M.U.S.E.U.M. tas-subien mis-7.00 sad-9.00 p.m. u tinkludi quddiesa, logħob u ikel.

11. Ir-ritratt tal-preżentazzjoni tat-trabi lil Santa Marija jistgħu jiġu ordnati mis-sagristija.

12. Il-ġabra speċjali tal-Ħadd li għadda kienet ta’ €620. Nirringrazzjakom tal-għotjiet tagħkom.

13. F’Jannar li ġej, il-parroċċa tagħna se toffri l-Kors tal-Moviment ta’ Kana għal dawk l-għarajjes li qed iħejju għas-sagrament taż-żwieġ. Dawk li jixtiequ jagħmlu dan il-kors iridu jimlew applikazzjoni li tinkiseb mis-sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.