Home Contact
 
Ahbarijiet
   
Ahbarijiet u Features
Is-Seminarista Carmelo Camilleri
It-Tabernaklu
Zewg Centinarji
Legjun ta' Marija 50 Sena Fostna
San Gwann tas-Sagristija
l-Istatwa Polikroma tal-Battista
Il-Progett tal-Knisja
Il-Vara ta' Santa Marija
150 Sena tal-Vara Titulari
Apprezzament Artistiku tal-Vara
Il-Qniepen tal-Parrocca
Il-Kungress u l-Artal Maggur
Kumm. Parrok. Tfal
L-Assunta fit-Toroq Taghna
   
Avviżi  - 15.04.2018  -  It-3 Ħadd tal-Għid
 
1.           Il-Ħadd 15 ta' April, Dun Ewkarist Zammit se jieħu l-pussess bħala Kappillan tal-parroċċa ta’ San Sebastjan, f’Ħal Qormi.  Hu stieden lid-Dinglin kollha biex jingħaqdu miegħu għall-quddiesa li tibda fis-6.00 p.m. fil-knisja parrokkjali ta’ San Sebastjan.  Għalhekk, il-quddiesa
tal-Ħadd 15 ta' April fil-parroċċa tagħna se tkun fl-4.30 p.m.  Għal dawk li nkitbu biex jużaw it-trasport għal Ħal Qormi u lura, it-trasport jitlaq minn ħdejn il-knisja tagħna fil-4.45 p.m.

Illum ukoll, Dun Ewkarist se jingħata stola rrakkmata bl-idejn bħala rigal għaż-żmien li għamel Arċipriet ta’ Ħad-Dingli.  L-istola tistgħu tarawha ħdejn in-niċċa ta’ Santa Marija.  Din inħadmet l-Italja u swiet €1,400 li nġabru kollha minn donazzjonijiet li taw għal dan ir-rigal l-għaqdiet u individwi minn Ħad-Dingli.
 
2.    Nirringrazzjawkom għall-mod kif qed tilqgħuna fi djarkom għat-tberik tal-familja.  Grazzi wkoll tad-donazzjonijiet tagħkom.  Infakkarkom li l-programm tat-tberik jinsab fil-‘Flimkien’ ta’ April.
 
3.    Il-laqgħa li jmiss tal-grupp tan-Nisa ‘Magnificat’ se jkollha bħala suġġett “Kif inżommu relazzjoni b’saħħitha u mingħajr abbuż”.  Il-kelliem ser ikun marriage counsellor fil-Moviment ta’ Kana.  Il-laqgħa ssir it-Tlieta fid-9.30 a.m. fiċ-Ċentru Parrokkjali.  
 
4.    Nhar il-Ħamis mis-6.30 p.m. ‘il quddiem ikun hawn Patri Joseph Zahra għall-qrar u wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkollna nofs siegħa adorazzjoni fejn se nitolbu għall-bżonnijiet tal-familji tagħna.
 
5.    Nhar il-Ġimgħa jsir it-tqarbin tal-morda tat-tielet Ġimgħa tax-xahar.
 
6.    Nhar il-Ħadd, fid-9.00 a.m., fil-Katidral tal-Imdina Monsinjur Arċisqof se jordna 4 djakni.  Fosthom hemm is-seminarista Aaryton Muscat, li għamel sajf jagħti servizz fil-parroċċa tagħna.  Hu qed jistieden lill-komunità ta’ Ħad-Dingli biex tingħaqad miegħu f’dan il-mument.
 
7.    Infakkarkom fl-istedina li qed nagħmel lilkom ilkoll biex tħallu l-għodwa tat-Tlieta l-1 ta’ Mejju libera biex fl-10.00 a.m. nieħdu sehem flimkien fil-quddiesa tal-bidu tal-ħidma pastorali tiegħi bħala l-Arċipriet tagħkom.  L-attivitajiet għal din l-okkażjoni jitħabbru l-ġimgħa d-dieħla.  
 
8.    Il-Ħadd 5 ta’ Mejju se norganizzaw ikla buffet għal kulħadd f’nofsinhar f’lukanda ewlenija fil-Qawra.   Aktar dettalji fil-jiem li ġejjin.
 
9.    Il-parroċċa tat l-aħħar tislima lil oħtna Ġuża Tonna.  Agħtiha, O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem . . .